Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De ideale coach voor iedereen hetzelfde? (2015)

Het doel van deze studie was het onderzoeken van verschillen in de perceptie van een ideale coach tussen selectie- en recreatiesporters. Participanten waren 120 selectie- en recreatiesporters in de leeftijd van 16 tot en met 18 jaar. Om de perceptie van deze sporters over hun ideale coach te meten, is bij beide groepen de Nederlandse vertaling van de Leadership Scale for Sports [NLSS] afgenomen. Deze vragenlijst meet vijf leiderschapskwaliteiten van een coach: training en instructie, democratisch gedrag, autocratisch gedrag, sociale ondersteuning en positieve feedback. Verschillen tussen de twee groepen op deze vijf domeinen zijn door middel van een t-test berekend. De resultaten van de t-testen bleken op geen van de vijf domeinen significant (p<.05). Op de schaal positieve feedback waren de gemiddelden voor beide groepen het hoogst. Selectie- en recreatiesporters verschilden in dit onderzoek niet in de perceptie van hun ideale coach. Het lijkt niet noodzakelijk om sportcoaches van selectie- en recreatiesporters verschillend op te leiden. In vervolgonderzoek kan naast de perceptie van sporters ook naar het daadwerkelijke coachgedrag gekeken worden, om een completer beeld te schetsen. 

Literatuurverwijzing: Doornenbal, N., Meer, L. van der, Vries, A. de, & Vuuren, R. van (2015). De ideale coach voor iedereen hetzelfde?. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Omschrijving