Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De Judo Bond Nederland - erop of eronder (2013)

een effectieve marketingstrategie voor de lange termijn

Het ledenaantal bij de Judo Bond Nederland (JBN) is in 2012 ten opzichte van 2010 met ruim 12.000 afgenomen op een ledenbestand van 58.000 (-20%). Door deze afname is er in 2010 en 2011 ruim 700.000 euro verlies geleden (begroting: € 4.400.000). Bijkomend knelpunt zijn de zogenaamde ‘grijze leden’. De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: Wat is een effectieve marketingstrategie voor de Judo Bond Nederland om lange-termijngroei te realiseren? Er is een grote afname in het aantal leden bij de JBN vanaf de leeftijdsgroep 4-11 (50%) naar de categorie 12-17 (20%). De verhouding tussen kinderen en volwassenen binnen de JBN (2 op 1) verschilt significant (1 op 4) van de sportmarkt: dit wordt voor een groot gedeelte veroorzaakt door de ledenafname in de leeftijd van 12-17 jaar. De segmentatie door de JBN is onverklaarbaar en niet zoals in de algemene sportmarkt op basis van levensfase of sportbeleving. Door de onjuiste marktsegmentatie is het voor de JBN niet mogelijk de marketingstrategie optimaal af te stemmen op hun doelgroepen.

Literatuurverwijzing: Schallenberg, V.S. (2013). De Judo Bond Nederland - erop of eronder: een effectieve marketingstrategie voor de lange termijn. Rotterdam: Erasmus University Rotterdam.

Omschrijving