Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De kracht van het zwemdiploma (2017)

casestudie over de betekenis van het zwemdiploma voor de Kidsclub Zwemmen in Zwolle

Auteur(s): Martijn Grolleman

Introductie: De casestudie is gericht op de Kidsclub Zwemmen in Zwolle. Dit is een zwemaanbod voor kinderen met een lichamelijke beperking, gedrags-, leer- of ontwikkelingsachterstand. Deze kinderen zitten relatief lang (lees 2-4 jaar) op zwemles om het A-diploma te halen. Maar wat is de betekenis van het zwemdiploma voor de kinderen, ouders en organisatoren van de Kidsclub?

Theoretisch kader: Er is gebruik gemaakt van Sensemaking (Weick, 1995) om de betekenisverlening te duiden. Daarnaast zijn de heersende discoursen (Foucault, 2012) rondom het zwemmen in Nederland in kaart gebracht (van den Nieuwenhoff, 2016).
Methode: Er zijn op twee manieren gegevens verzameld: 1) focusgroep en 2) semigestructureerde interviews. Bij twee mensen vanuit organisatie en drie kinderen zijn semigestructureerde interviews afgenomen en er is met drie ouders een focusgroep georganiseerd.

Resultaten: Vanuit de verschillende perspectieven wordt er op een andere manier betekenis verleend aan het zwemdiploma. De organisatie is meer vanuit maatschappelijk oogpunt, ouders meer vanuit de veiligheidsdiscours (van den Nieuwenhoff, 2016) en kinderen hechten veel waarde aan het moment van het krijgen van het diploma.

Conclusie: Het zwemdiploma is meer dan alleen het behalen van het zwemdiploma. Het wordt gezien als waardering voor het harde werken, het begin van ‘echt’ spelen en zelfstandig zwemmen.

Literatuurverwijzing: Grolleman, M. (2017). De kracht van het zwemdiploma: casestudie over de betekenis van het zwemdiploma voor de Kidsclub Zwemmen in Zwolle. Zwolle: Hogeschool Windesheim.

Omschrijving