Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De ontwikkeling van de trainer is de groei van het kind (2013)

een onderzoek naar de mate van positief coachen bij taekwondotrainers en de betekenis die zij eraan verlenen

Auteur(s): Mohamed Benziane

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat trainers die positief coachen positieve effecten kunnen hebben op de sociale en morele ontwikkeling van het kind. Binnen dit onderzoek is daarom gekeken naar de mate van positief coachen (gedrag) van Taekwondotrainers en welke betekenis ze daar aan geven (opvatting).

Literatuurverwijzing: Benziane, M. (2013). De ontwikkeling van de trainer is de groei van het kind: een onderzoek naar de mate van positief coachen bij taekwondotrainers en de betekenis die zij eraan verlenen. Eindhoven: Fontys Sporthogeschool.

Omschrijving