Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De politieke spelen? (2012)

de dynamiek van de maatschappelijke discussies over het boycotten van de Olympische Spelen in 1936, 1956 en 1980

Auteur(s): Aad Haverkamp

Deze masterscriptie is de uitkomst van een extensief historisch-sociologisch onderzoek naar de verhoudingen tussen sport, politiek en samenleving in Nederland in de twintigste eeuw. Aan de hand van drie casussen, drie maatschappelijke discussies over mogelijke boycots van de Olympische Spelen door Nederland (1936, 1956 en 1980), heeft de auteur onderzocht hoe deze relaties in de loop der jaren veranderden. Door theorie van de Franse socioloog Pierre Bourdieu (voornamelijk zijn veld- en kapitaalbegrip) te combineren met primaire bronnen en secundaire literatuur, betoogt de auteur dat er in de loop van de twintigste eeuw binnen de sportwereld steeds meer ruimte is gekomen voor externe actoren uit de politiek en de samenleving om invloed uit te oefenen op sportbeleid.

Literatuurverwijzing: Haverkamp, A. (2012). De politieke spelen?: de dynamiek van de maatschappelijke discussies over het boycotten van de Olympische Spelen in 1936, 1956 en 1980. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.

Omschrijving