Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De sociale staat van Nederland 2020 (2020)

Hoe gaat het met Nederland en de Nederlandse bevolking? Welke ontwikkelingen hebben zich de afgelopen 12 jaar voorgedaan in de welvaart en leefsituatie van Nederlanders? Welke verschillen zijn er tussen bevolkingsgroepen? En welke gevolgen heeft de coronacrisis hiervoor? Dit zijn thema’s die aan bod komen in deze kernachtige versie van De sociale staat van Nederland (SSN).

De SSN beschrijft traditiegetrouw ontwikkelingen in de kwaliteit van leven van Nederlanders over een periode van grofweg de laatste tien jaar, eindigend in het kalenderjaar vóór publicatie. Omdat daarmee de ontwikkelingen sinds de coronacrisis buiten beeld zouden blijven, brengen de auteurs in deze editie niet alleen de ontwikkelingen tussen 2008 en 2019 in kaart, maar proberen ze ook huidige ontwikkelingen en ontwikkelingen in de nabije toekomst in beeld te brengen. Dat wordt gedaan, waar mogelijk, met actuele gegevens uit 2020 of met prognoses.

De sociale staat van Nederland 2020 is een digitale publicatie, opgebouwd uit diverse opzichzelfstaande pagina’s. Iedere pagina gaat in op een levensgebied of maatschappelijk terrein: bevolking, economie en leefomgeving; publieke opinie; onderwijs; inkomen; betaald werk; maatschappelijke en politieke participatie; vrije tijd; sociale veiligheid; wonen; gezondheid en kwaliteit van leven.

Tegelijkertijd met deze publicatie verschijnt de SCP-studie Welbevinden ten tijde van corona. Eerste bevindingen op basis van een bevolkingsenquête uit juli 2020 waarin op basis van een in juli gehouden grootschalige enquête wordt gekeken naar de gevolgen van de coronacrisis voor het welbevinden van Nederlanders.

In de bijbehorende publicatie De sociale staat van Nederland 2020 – op hoofdlijnen. Kwaliteit van leven in onzekere tijden worden de belangrijkste bevindingen uit deze publicaties besproken en geduid.

Literatuurverwijzing: Ridder, J. den, Josten, E., Boelhouwer, J., & Campen, C. van (2020). De sociale staat van Nederland 2020. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Omschrijving