Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De sportbijlage (1999)

over de grenzen van de sportwereld, bijlagen bij het onderzoek naar trends en innovaties in sport en sportbeleid van Duitsland, Groot-Brittannië en Amerika

Auteur(s): Jom Bruining

Deze publicatie handelt over een onderzoek naar trends en innovaties in sport en sportbeleid van Duitsland, Groot-Brittannië en Amerika. Door middel van een analyse en beoordeling van de sportwereld in deze landen kan Nederland een beter toekomstgericht sportbeleid opstellen. De doelstelling van het onderzoek luidt dan ook als volgt: bijdragen aan het ontwerpen van toekomstgericht sportbeleid in Nederland door middel van het analyseren van de situatie en de relevante ontwikkelingen op het gebied van sport en sportbeleid in enkele andere landen en het inventariseren en beoordelen van sportinnovaties en innovatieve ideeën, concepten en beleidsmaatregelen in deze landen. Daarbij is de volgende probleemstelling gehanteerd: welke ontwikkelingen in de sport en het sportbeleid van Duitsland, Engeland en Amerika en welke sportinnovaties en innovatieve ideeën, concepten en beleidsmaatregelen zijn leerzaam voor het ontwikkelen van toekomstig sportbeleid in Nederland? De resultaten van het onderzoek worden in deze scriptie gepresenteerd. Deze publicatie betreft de bijlagenbundel bij de hoofdrapportage.

Literatuurverwijzing: Bruining, J. (1999). De sportbijlage: over de grenzen van de sportwereld, bijlagen bij het onderzoek naar trends en innovaties in sport en sportbeleid van Duitsland, Groot-Brittannië en Amerika. Tilburg: Katholieke Universiteit Brabant.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SPBELE-TB-0026 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving