Spring naar content
Terug naar de kennisbank

'De sportmarkt van de toekomst' (2010)

onderzoek naar de mogelijkheden voor de gespecialiseerde sportdetailhandel

Auteur(s): John Terra, F. Quix

Door stimulering van de professionaliteit in en van de sportdetailhandel wil de adviescommissie Sportdetailhandel van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) de sportondernemer ondersteuning bieden bij het efficiënter en effectiever maken van de bedrijfsvoering. Een goed inzicht in de structuur, de omvang en de ontwikkeling van de markt voor sportartikelen is daarvoor noodzakelijk. De adviescommissie Sportdetailhandel heeft Q&A gevraagd een vervolgonderzoek (eerder onderzoek dateert uit 2007) uit te voeren naar de mogelijkheden om de marktpositie van de sportzaken te versterken binnen de totale potentiële markt aan sportartikelen. De belangrijkste doelstellingen van het onderzoek zijn als volgt geformuleerd: Inzicht verschaffen in de structuur van de sportbranche; Het in kaart brengen van de consumentenbestedingen, consumentensegmenten en de belangrijkste aankoopkanalen; Een overzicht bieden van de belangrijkste ontwikkelingen in de sportbranche.

Literatuurverwijzing: Terra, J., & Quix, F. (2010). 'De sportmarkt van de toekomst': onderzoek naar de mogelijkheden voor de gespecialiseerde sportdetailhandel. Den Haag: Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD).

Omschrijving