Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De succesfactoren van gecombineerde leefstijl interventies (2014)

bij kinderen van 4 t/m 18 jaar met overgewicht en/of obesitas

De academische werkplaats AMPHI doet in de ALIKO-studie onderzoek naar de effectiviteit en doelmatigheid van gecombineerde leefstijl interventies (GLI’s) voor kinderen van 4 tot en met 18 jaar met (ernstig) overgewicht. In dit onderzoek was het nog niet bekend hoe de GLI’s die deelnemen aan de studie van elkaar verschillen en wat de succesfactoren van deze GLI’s en andere interventies zijn. Volgens het format ‘Goed beschreven’ van het Loket Gezond Leven is iedere GLI beschreven. Deze GLI’s zijn vervolgens met elkaar vergeleken. Daarna is er literatuuronderzoek gedaan naar succesfactoren van gecombineerde leefstijl interventies. Ten slotte is er gekeken of de interventies die deelnemen aan de ALIKO-studie voldoen aan deze succesfactoren. Alle GLI’s zijn apart beschreven volgens de onderdelen probleem, doelgroep, doel, aanpak, ontwikkeling, uitvoering, kosten en evaluatie. Vervolgens zijn de GLI’s per onderdeel van de beschrijving in tabellen weergegeven. Succesfactoren met betrekking tot gewicht, kwaliteit van leven, beweging, voeding gedrag en andere voorspellers van succes zijn beschreven. In een andere tabel zijn de succesfactoren vergeleken met de GLI’s. 

Literatuurverwijzing: Dee, N. van, & Maan, D. (2014). De succesfactoren van gecombineerde leefstijl interventies: bij kinderen van 4 t/m 18 jaar met overgewicht en/of obesitas. Nijmegen: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Omschrijving