Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De vergaande zorgplicht van sportorganisaties jegens sporters (2015)

een onderzoek naar de reikwijdte van de zorgplicht van sportorganisaties, zoals de KNSB, jegens sporters en de door een sportorganisatie te nemen voorzorgsmaatregelen om aan deze zorgplicht te voldoen

Auteur(s): A. van de Beek

Deze scriptie gaat over de reikwijdte van de zorgplicht van sportorganisaties jegens sporters en over de vraag welke voorzorgsmaatregelen een sportorganisatie moet nemen om aan deze zorgplicht te voldoen. De schaatsbond (KNSB) wordt hierbij als voorbeeld genomen. Er wordt een aanbeveling gedaan over wat sportorganisaties kunnen verbeteren om aan hun zorgplicht te voldoen en hoe zij de veiligheid van sporters zouden kunnen verbeteren. Schrijver pleit voor een actievere houding van sportorganisaties die nodig is om ongelukken te voorkomen of te beperken. Sportorganisaties zouden dit kunnen bewerkstelligen door middel van het opstellen van regels en onderzoek naar mogelijke risico’s. Ook zouden sportorganisaties sporters minder ruimte moeten geven om hun veiligheid zelf in te vullen.

Literatuurverwijzing: Beek, A. van de (2015). De vergaande zorgplicht van sportorganisaties jegens sporters: een onderzoek naar de reikwijdte van de zorgplicht van sportorganisaties, zoals de KNSB, jegens sporters en de door een sportorganisatie te nemen voorzorgsmaatregelen om aan deze zorgplicht te voldoen. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Omschrijving