Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De vraag van Vincent Luyendijk aan Remco Hoekman (2020)

Auteur(s): Remco Hoekman

In de rubriek Vraag & Antwoord van het online vaktijdschrift Sport Knowhow XL van 14 april 2020 stelt Vincent Luyendijk de volgende vraag aan Remco Hoekman, directeur van het Mulier Instituut:  

‘In het kader van Deelakkoord nr. 2 van het Sportakkoord is een zogeheten Routekaart Duurzame Sport opgesteld. Wat is het doel ervan? Hoe en wanneer moet dat bereikt gaan worden en wat is de actuele stand van zaken?’ Hoekman beantwoordt in dit artikel zijn vraag.

Literatuurverwijzing: Hoekman, R.H.A. (2020). De vraag van Vincent Luyendijk aan Remco Hoekman. Sport Knowhow XL.

Omschrijving