Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De zwemmer centraal! (2013)

waterkracht 3, meerjarenbeleidsplan 2013-2016, algemene ledenvergadering, april 2013

Deze publicatie betreft het voorstel voor het Meerjarenbeleidsplan van de KNZB voor de periode 2013-2016. Hiermee wordt aangesloten bij de vorige beleidsplan 2009-2012 cyclus en de NOC*NSF Sportagenda 2016. De visie op 2016 is tot stand gekomen met hulp van verenigingen tijdens regiobijeenkomsten in 2012, deelnemers aan de inspiratiesessies tijdens het EK waterpolo, medewerkers bondsbureau, leden, Bondsbestuur KNZB, NOC*NSF en beschikbare onderzoeksgegevens. De uitwerking gaat in op de richting van de KNZB in de komende vier jaren, haar strategisch plan en het Jaarplan 2013. Het beleidsplan is gebouwd op drie hoofdpijlers en één flankerende pijler; Aantrekkelijk Sportaanbod, Goede begeleiding, Passende Lokale Situatie en Imago & beleving. Dit wordt gedragen vanuit het zogenaamde fundament ‘de ondersteuning’. Per thema is de strategie en het actieplan uitgewerkt. Het jaarplan 2013 maakt deel uit van het actieplan. Samen met verenigingen, regio’s en partners wil de KNZB deze uitwerking concreet vorm gaan geven in 2013 en verder. Dit met het doel iedere zwemmer te vinden en een leven lang boeien, binden, activeren & behouden in de zwemsport! Zij zullen dit de komende jaren samen gaan doen onder de slogan ‘De Zwemmer centraal!’.

Literatuurverwijzing: Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) (2013). De zwemmer centraal!: waterkracht 3, meerjarenbeleidsplan 2013-2016, algemene ledenvergadering, april 2013. Nieuwegein: Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB).

Omschrijving