Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Definitie van zwemveiligheid (2019)

In deze notitie leggen de auteurs uit wat we in Nederland verstaan onder zwemveiligheid. Vanuit een specifieke definitie en gekoppeld aan (inter)nationale literatuur wordt een uitwerking gegeven van drie groepen factoren (persoon, omgeving, activiteit) die bepalen of iemand zwemveilig is. De zwemveiligheid van iemand is dynamisch en verandert ook door de jaren heen. Zwemveiligheid betekent meer dan het beheersen van specifieke zwemvaardigheden. Dit is onder meer relevent voor de inrichting van het zwemonderwijs in Nederland, eisen van de Nationale Zwemdiploma’s en inrichting van preventieve maatregelen tegen verdrinking.

Literatuurverwijzing: Postma, T., & Martelaer, K. de (2019). Definitie van zwemveiligheid. Ede: Nationale Raad Zwemveiligheid.

Omschrijving