Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Deltion College, een vitaal en dynamisch ROC (2008)

Auteur(s): Bart van den Bosch

Met de invoering van de eindtermgerichte kwalificatiedossiers in het middelbaar beroeps onderwijs (mbo) midden jaren negentig was er helaas geen plaats meer voor bewegen en sport. Deze sanering trof uiteraard ook het Deltion College te Zwolle. Ondanks de lopende lobby en toenemende aandacht heeft bewegen en sport nog altijd geen structurele plaats in de kwalificatiedossiers. Het roc Deltion nam drie jaar geleden het besluit om sport vanuit eigen middelen terug te brengen. Met een attractief en vitaal (beroepsgericht) beweegprogramma tracht een team van enthousiaste sportmensen bewegen en sport geleidelijk in te bedden in de diverse beroepsopleidingen die zij in huis heeft.

Literatuurverwijzing: Bosch, B van den (2008, juli). Deltion College, een vitaal en dynamisch ROC. Lichamelijke opvoeding 96 (pp. 42-43)