Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Denk aan sport! (2013)

tips voor gemeenten die samenwerking willen stimuleren tussen maatschappelijke organisaties en sportverenigingen

Organisatie(s): Verwey-Jonker Instituut

Met sport kun je de zelfredzaamheid en participatiemogelijkheden van kwetsbare groepen bevorderen. Zoals aan jeugdigen met opvoed- en opgroeiproblemen, vrouwen in de opvang of mensen met een psychische beperking. Samenwerking tussen organisaties uit de sociale sector en sportverenigingen ligt daarom voor de hand. Hoe verbind je als gemeente deze werelden van professionals en vrijwilligers? En hoe kun je die samenwerking in stand houden? Deze folder beschrijft drie rollen die de gemeente kan vervullen of uitbesteden.

Literatuurverwijzing: Verwey-Jonker Instituut (2013). Denk aan sport!: tips voor gemeenten die samenwerking willen stimuleren tussen maatschappelijke organisaties en sportverenigingen. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Omschrijving