Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Dialoognota ouder worden 2020 - 2040 (2021)

aangepaste versie

De focus van deze nota ligt op ouder worden en ouderenzorg in de wijk en verpleeghuis. Dus op wat de oudere zelf kan en doet in de eigen omgeving of zorgomgeving. Dat betekent dat de netwerkzorg rondom ouderen, inclusief de huisarts wel wordt meegenomen in dit verhaal, maar bijvoorbeeld de medisch specialistische zorg niet.

Literatuurverwijzing: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) (2021). Dialoognota ouder worden 2020 - 2040: aangepaste versie. Den Haag: Ministerie van VWS.

Omschrijving