Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Dietary protein and resistance exercise training for community-dwelling older adults (2019)

intervention adaptation, implementation and effectiveness

Auteur(s): Ellen van Dongen

Doelen van dit promotieonderzoek waren:

  • inzicht krijgen in het aanpassingsproces van een klinisch effectieve interventie met eiwitsuppletie en krachttraining voor zelfstandig wonende ouderen naar de praktijk;
  • evalueren van de effectiviteit en uitvoerbaarheid van aangepaste leefstijlinterventies in de praktijk.
Literatuurverwijzing: Dongen, E. van (2019). Dietary protein and resistance exercise training for community-dwelling older adults: intervention adaptation, implementation and effectiveness. Wageningen:

Omschrijving