Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Diversiteit en samenhang in de organisatie van maatschappelijke participatie door sport (2011)

een studie naar organisatiestructuur, organisatiecultuur en betekenisgeving in drie organisaties die maatschappelijke participatie trachten te bevorderen in Hoograven, Utrecht

Auteur(s): Leydi Johana Breuls

In deze studie komen de volgende aspecten aan bod: organisatiestructuur, organisatiecultuur (Bolman & Deals idee van cultuur, theatermetafoor en de drie perspectieven van Martin) en betekenisgeving. Maatschappelijke participatie wordt uitgelegd aan de hand van Bourdieu. Deze studie is opgebouwd uit drie case studies: een wijkwelzijnsorganisatie, een voetbalclub en een stichting, die allen een bijdrage willen leveren aan de maatschappelijke participatie door sport. Samenwerking en overleg zijn essentiële bestanddelen om de organisatie van maatschappelijke participatie door sport succesvol te laten verlopen. 

Literatuurverwijzing: Breuls, L.J. (2011). Diversiteit en samenhang in de organisatie van maatschappelijke participatie door sport: een studie naar organisatiestructuur, organisatiecultuur en betekenisgeving in drie organisaties die maatschappelijke participatie trachten te bevorderen in Hoograven, Utrecht. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Omschrijving