Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Docent lichamelijke opvoeding (2016)

beroepsspreker bij uitstek

Bij de helpdesk komen zeer regelmatig vragen binnen over akoestiek en daarmee verband houdend: stemproblemen. We adviseren altijd een meting te laten doen naar de zaalomstandigheden. Op onze website is daarover voldoende te vinden en anders helpen de onderwijskundige medewerkers. In dit stuk wordt ingezoomd op wat een gevolg kan zijn van slechte akoestiek maar ook van een verkeerd stemgebruik bij de docent of een combinatie daarvan.

Literatuurverwijzing: Krauth, M., & Brocke, C. (2016, juli). Docent lichamelijke opvoeding: beroepsspreker bij uitstek. Lichamelijke opvoeding 104 (pp. 43-45)