Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Does stimulating physical activity affect school performance? (2019)

Onderzoekers van de Universiteit Maastricht en Fontys Hogescholen tonen met een veldexperiment in Zuid-Limburg aan dat kinderen stimuleren om meer te bewegen niet altijd leidt tot betere schoolprestaties. Bepaalde vormen van beweegstimulering kunnen op de korte termijn zelfs tot slechtere schoolresultaten leiden. Tien basisscholen voerden voor kinderen tussen 8 en 12 jaar het Active Living Programma in, gericht op meer beweging tijdens het speelkwartier en daarbuiten, en lopend of met de fiets naar school gaan. De studieresultaten van de scholen met Active Living Programma werden vergeleken met die van elf controlescholen waarin dit programma niet werd toegepast. Uit deze vergelijking blijkt dat de schoolprestaties van de scholen met het Active Living Programma achterblijven bij de scholen zonder dit programma.

Literatuurverwijzing: Golsteyn, B.H.H., Jansen, M., Kann, D.H.H. Van, & Verhagen, A.M.C. (2019). Does stimulating physical activity affect school performance?. Journal of policy analysis and management (pp. 1-32)

Omschrijving