Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Door te bewegen, blijf je in evenwicht (2016)

sportvisie Zwijndrecht 2016 - 2020

De Zwijndrechtse ambities in deze sportvisie:

  • verhoging van sportparticipatie in de Zwijndrechtse samenleving;
  • sport als instrument inzetten bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken op het gebied van gezondheid, deelname aan het maatschappelijk verkeer, onderwijs en veiligheid, etc.
Literatuurverwijzing: (2016). Door te bewegen, blijf je in evenwicht: sportvisie Zwijndrecht 2016 - 2020.

Omschrijving