Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Doping in de wielersport, hoe nu verder? (2013)

een onderzoek naar hoe, met welke partijen en met welke (rechts-)instrumenten de wielersport het dopingprobleem succesvol kan aanpakken

Auteur(s): Sylvia Verbiest

Dopinggebruik onder topsporters vormt al decennialang een groot probleem. Er wordt gestreefd naar een dopingvrije sport, een schone sport. Vooral in de wielersport is het een probleem dat steeds vaker de sport lijkt onder te sneeuwen. Grote krantenkoppen met onthullende informatie over prominente wielrenners die beschuldigd worden van het gebruik van doping is geen ongewoon verschijnsel. Sinds 1999 is de strijd tegen doping pas echt losgebarsten en zijn overkoepelende instanties zoals het Wereld Anti-Doping Agentschap (hierna te noemen: WADA) opgericht om deze strijd wereldwijd aan te gaan. Het onderzoeksrapport van het USADA heeft laten zien dat, ondanks alle maatregelen die genomen zijn in de strijd tegen doping, het huidige anti-doping wetgeving heeft gefaald. Daarom is de centrale vraag: hoe, met welke partijen en met welke (rechts-) instrumenten kan de wielersport het dopingprobleem succesvol aanpakken?

Literatuurverwijzing: Verbiest, S.M. (2013). Doping in de wielersport, hoe nu verder?: een onderzoek naar hoe, met welke partijen en met welke (rechts-)instrumenten de wielersport het dopingprobleem succesvol kan aanpakken. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Omschrijving