Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Dossier wat werkt bij sociaal en gezond (2016)

over de bijdrage van sociale factoren aan gezondheid

In dit Wat Werkt dossier staat de relatie tussen sociaal en gezond centraal. Er wordt ingezoomd op hoe sociale factoren wel of niet bijdragen aan de gezondheid van mensen.

In Nederland werd in de afgelopen decennia weinig uitgewisseld en samengewerkt tussen het sociale en gezondheidsdomein. Maar daar komt verandering in mede onder invloed van de Wmo, de decentralisaties en de bezuinigingen in de zorg en het sociaal domein. De werelden van preventie, zorg en welzijn beginnen elkaar steeds meer op te zoeken.

Om deze beweging te ondersteunen, wordt in dit dossier aandacht besteed aan kennis over de bijdrage van sociale factoren aan gezondheid. We nemen het Participatiewiel als uitgangspunt om de relatie tussen sociale factoren en gezondheid weer te geven. In dit model worden de volgende participatiedoelen beschreven:

  • zelfredzaam zijn,
  • anderen ontmoeten,
  • zorgen voor anderen,
  • bijdragen aan de samenleving,
  • uitvoeren van betaald werk en
  • financieel gezond zijn.

Hoe verhouden deze sociale doelen zich tot gezondheid?

Literatuurverwijzing: Winsemius, A., Ballering, C., Scheffel, R., & Schoorl, R. (2016). Dossier wat werkt bij sociaal en gezond: over de bijdrage van sociale factoren aan gezondheid. Movisie, kennis en aanpak van sociale vraagstukken.

Omschrijving