Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Duurzame wijkgerichte gezondheidsbevordering (2012)

wat is het en welke factoren spelen een rol?

Het doel van dit artikel is om meer helderheid te geven over het begrip duurzaamheid en om inzicht te geven in factoren die van invloed zijn op duurzaamheid. In de internationale en nationale literatuur is er gezocht naar wat er bekend is over duurzaamheid. Het conceptueel model van Shediac-Rizkallah en Bone lijkt ook voor de Nederlandse situatie een bruikbaar raamwerk dat drie betekenisdimensies voor duurzaamheid beschrijft: blijvende gezondheidseffecten, inbedden van programma-onderdelen in bestaande organisaties, en het versterken van de community-capaciteit. Daarnaast vonden de auteurs zeven categorieën van factoren die duurzaamheid kunnen beïnvloeden: context, kartrekkende organisatie, leiderschap, samenwerking, samenwerkingspartners, interventies en uitkomsten. Omdat er in Nederland weinig bekend is over de invloed van de verschillende factoren op duurzaamheid van wijkgerichte gezondheidsbevordering, is per categorie factoren een reflectie gegeven op de Nederlandse situatie. Ondanks de onderlinge overlap van de duurzaamheidsdimensies en factoren komen we tot een globale inschatting van de factoren die mogelijk invloed hebben op iedere afzonderlijke duurzaamheidsdimensie.

Literatuurverwijzing: Vermeer, A.J.M., Assema, P. van, Jansen, M., Hesdahl, B., & Vries, N.K. de (2012). Duurzame wijkgerichte gezondheidsbevordering: wat is het en welke factoren spelen een rol?.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen MAP-TS-05-A06 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving