Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Dvd Freerunning in VO (2010)

Freerunning is hot. Steeds meer jongeren zijn er in hun eigen omgeving mee bezig. Op YouTube bewonderen zij allerlei uitdagende filmpjes. In hoeverre is freerunning geschikt voor bewegingsonderwijs in het voortgezet onderwijs? De dvd Freerunning in VO laat zien hoe freerunning voor leerlingen uit onderbouw VO op een aantrekkelijke en veilige manier kan worden aangeboden. De dvd geeft drie voorbeelden van een parkour met ieder vijf tricks. Op de dvd staat een methodische opbouw van de diverse tricks en een voorbeeld van een freerunningopdracht voor BSM. Voor meer informatie zie www.freesport.slo.nl.

Literatuurverwijzing: Houthoff, D., Mossel, G. van, & Vijfhuize, M. (2010, juni). Dvd Freerunning in VO. Lichamelijke opvoeding 98 (pp. 20-23)