Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Economische impact EK Inline Skaten Almere (2014)

onderzoek naar de economische effecten, het bezoekersprofiel en de bezoekerstevredenheid van het EK Inline Skaten 2013 in Almere

De provincie Flevoland en Sportservice Flevoland willen bij de organisatie van sportevenementen in de provincie zicht hebben op de economische effecten van die evenementen. Monitoring en evaluatie spelen daardoor een steeds belangrijkere rol en kunnen bijdragen aan rendementsvergroting en professionalisering. Het EK Inline Skaten dat van 29 juni tot 6 juli 2013 in Almere plaatsvond is het eerste evenement waarbij een uitgebreide monitoring en evaluatie plaatsvond. Hierbij is niet alleen gekeken naar de economische impact, maar ook naar bezoekersprofiel en bezoekerstevredenheid. Hierbij zijn de richtlijnen van de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP) gehanteerd. De resultaten van het onderzoek worden in deze rapportage gepresenteerd.

Literatuurverwijzing: Sluis, A. van der, & Boers, E. (2014). Economische impact EK Inline Skaten Almere: onderzoek naar de economische effecten, het bezoekersprofiel en de bezoekerstevredenheid van het EK Inline Skaten 2013 in Almere. Ede: Kennispraktijk.

Omschrijving