Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Economische impact & toerisme KLM Open 2016, The Dutch, Spijk (2017)

economische impact & bezoekersprofiel

Van 8 tot en met 11 september 2016 vond het KLM Open 2016 plaats op golfbaan The Dutch te Spijk, gemeente Lingewaal (Gelderland).

De gemeente wil inzichtelijk krijgen wat deze evenementen nu feitelijk bijdragen aan de economie van de gemeente Lingewaal. Om dit inzicht te krijgen is aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) gevraagd om een economische impact studie volgens de beproefde WESP-methode te verrichten, die als doel heeft om de directe additionele bestedingen als gevolg van het sport- of cultuurevenement in kaart te brengen alsmede ook een bezoekersprofiel van de evenementen weer te geven.

Literatuurverwijzing: Kamper, M., & Schoemaker, J. (2017). Economische impact & toerisme KLM Open 2016, The Dutch, Spijk: economische impact & bezoekersprofiel. Nijmegen: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).

Omschrijving