Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Een 'caring climate' in de les is gunstig voor de motivatie (2018)

Wanneer we motivatie in het bewegingsonderwijs zien als een mechanisme waarbij plezier een hoofdrol speelt, er sprake is van betrokkenheid bij bewegen en blijvende participatie een kenmerk is, dan is het realiseren van een ‘caring climate’ van belang. Maar wat is een ‘caring climate’ precies? Welke bewijzen zijn er? En hoe is een dergelijk klimaat te realiseren door de docent?

Literatuurverwijzing: Luderus, A., & Jacobs, F.M. (2018, mei). Een 'caring climate' in de les is gunstig voor de motivatie.

Omschrijving