Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Een gezonde kinderopvang in de praktijk (2017)

evaluatieonderzoek bij tien kinderopvangorganisaties en drie brede scholen

Eindrapportage van het monitoronderzoek naar het gebruik en de implementatie van de scholing Een Gezonde Start en de Aanpak Gezonde Kinderopvang, inmiddels samengekomen in Gezonde Kinderopvang.

De scholing Een Gezonde Start

‘Een Gezonde Start’ is een praktische scholing gericht op (toekomstig) pedagogisch medewerkers (pm’ers) die werken met kinderen van 0-4 jaar. Een Gezonde Start leert hen, samen met ouders, kinderen een gezonde, actieve en veilige omgeving te bieden waarbij zij zelf het gezonde voorbeeld geven. Op die manier:

  • dragen ze bij aan de gezondheid en weerbaarheid van kinderen;
  • helpen ze kinderen bij het ontwikkelen van gezonde gewoontes;
  • versterken ze hun eigen deskundigheid en professionaliteit;
  • bieden ze ouders een voorbeeld én ondersteuning wat betreft gezond opvoeden van hun kinderen.

De scholing ‘Een Gezonde Start’ is ontwikkeld door het Voedingscentrum, het Nederlands Jeugdinstituut, TNO, Pharos, VeiligheidNL en het Kenniscentrum Sport. De scholing omvat een basismodule bestaande uit drie bijeenkomsten en vier verdiepingsmodules die dieper ingaan op de thema’s voeding, beweging, gewicht en veilig gedrag. Deelnemende organisaties dragen een geschikt persoon voor die tot interne coach Gezonde Kinderopvang wordt opgeleid. Dit is bij voorkeur een stafmedewerker en bij uitzondering een pedagogisch medewerker. Deze wordt via het train-de-trainerprincipe opgeleid om vervolgens het geleerde door te geven aan collega’s op een voor hen passend moment. Ter ondersteuning is er een digitale/ elektronische leeromgeving (ELO) waarin de scholing Een Gezonde Start volledig beschikbaar is en deelnemers ook een instap- en eindtoets kunnen maken.

De Aanpak Gezonde Kinderopvang

De scholing Een Gezonde Start sluit aan op de Aanpak Gezonde Kinderopvang van het RIVM Centrum Gezond Leven. De Aanpak is een praktische werkwijze, die kinderopvangorganisaties (kinderdagverblijven en peuterspeelzalen) ondersteunt om structureel en integraal bij te dragen aan een goede gezondheid en een gezonde leefstijl. De scholing kan een eerste stap zijn om de aanpak te implementeren in de praktijk. De aanpak richt zich op tien thema’s rondom gezondheid, de scholing op vier hiervan.

Literatuurverwijzing: Abrahamse, S., & Balledux, M. (2017). Een gezonde kinderopvang in de praktijk: evaluatieonderzoek bij tien kinderopvangorganisaties en drie brede scholen. Gezonde Kinderopvang.

Omschrijving