Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Een goede warming-up (2015)

KNHB ontwerpt een hockey warming-up programma

Auteur(s): Carel van der Staak

Op basis van de gedachte dat op elk niveau een warming-up wenselijk is, worden in dit artikel de ideeën en principes besproken van het onlangs door VeiligheidNL, KNHB en Interpolis ontwikkelde hockey Warming-up programma.

Literatuurverwijzing: Staak, C.V.D.S. van der (2015, oktober). Een goede warming-up: KNHB ontwerpt een hockey warming-up programma. Lichamelijke opvoeding 103 (pp. 32-35)