Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Een jaar Challenge010 (2015)

sporten met een pedagogisch aspect

In Rotterdam ging in september 2013 het programma Challenge010 van start. Jongeren uit het voortgezet onderwijs sporten via school, maar worden ook meteen lid van een sportvereniging. Doel is om de structurele sportparticipatie in Rotterdam te verhogen en tegelijkertijd aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren te werken. Een uitgebreid onderzoek onder de deelnemende jongeren en betrokken professionals geeft inzicht in de opbrengst van het eerste jaar Challenge010. Hoe zit het programma in elkaar, wat zijn de resultaten en wat de werkbare mechanismen?

Literatuurverwijzing: Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), & NOC*NSF (2015). Een jaar Challenge010: sporten met een pedagogisch aspect. Ede: Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB).

Omschrijving