Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Een jaar met corona (2021)

ontwikkelingen in de maatschappelijke gevolgen van corona

De coronapandemie, die begon in maart 2020 heeft niet alleen grote gevolgen voor de volksgezondheid en de economie, maar ook voor de maatschappij. Voor verschillende groepen pakken deze anders uit.

Deze publicatie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) geeft een overzicht van veranderingen die hebben plaatsgevonden sinds corona voor zowel burgers als de maatschappij.

Dit doet het SCP op basis van beschikbare literatuur, dataverzameling in het LISS-panel (Langlopende Internet Studies voor de Sociale Wetenschappen) en aanvullende (internationale) bronnen.

De onderzoeksvraag die in deze publicatie centraal staat, is: Welke veranderingen in de (lichamelijke en psychische) gezondheid, onderwijs, arbeid en inkomen, sociale contacten en informele participatie, maatschappelijke samenhang en draagvlak, en legitimiteit van het overheidsbeleid treden op sinds corona en welke verschillen zijn er daarbij tussen groepen?

De gegevens voor deze publicatie werden voornamelijk verzameld in de periode tot en met november 2020.

With English summary and discussion.

Literatuurverwijzing: Klerk, M. de, Olsthoorn, M., Plaisier, I., Schaper, J., & Wagemans, F. (2021). Een jaar met corona: ontwikkelingen in de maatschappelijke gevolgen van corona. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Omschrijving