Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Een licentiebeleid voor de sport in Nederland (2001)

kans voor eigen doel

Het NOC*NSF en de NFWS hebben gezamelijk het initiatief genomen tot het ontwikkelen en implementeren van een licentiebeleid voor sporttechnisch kader. Een licentiesysteem voor trainers/ coaches is een van de kwaliteitsinstrumenten waarmee de georganiseerde sport voor hun leden een continu en gegarandeerde kwaliteit van het sporttechnisch kader willen bieden. Het streven is gericht op een meer eenduidig en beter functionerend licentiebeleid. De inventarisatie vormt de eerste aanzet voor een verdere meningsvorming over nut, noodzaak en haalbaarheid van een (Nederlands) model voor een licentieregeling.

Literatuurverwijzing: (2001). Een licentiebeleid voor de sport in Nederland: kans voor eigen doel. Arnhem: NOC*NSF.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut KWAL-TB-0005 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving