Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Effect in zijn context (2018)

evaluatie van Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)

‘Hoeveel effect heeft die interventie?’ Een logische vraag die de wethouder stelde. Hij moet immers de uitgaven in zijn beleid kunnen onderbouwen. Waarschijnlijk geldt de vraag voor veel van de keuzen die hij dagelijks moet maken. Het betrof in dit geval echter een educatief programma dat zou worden ingezet in het kader van de integrale aanpak van obesitas onder de jeugd in zijn gemeente. We zullen in dit artikel laten zien waarom de vraag van de wethouder de verkeerde is. Een betere is: ‘Kan ik deze interventie in mijn gemeente laten bijdragen aan de preventie van obesitas onder jongeren?’ We beargumenteren in dit artikel niet alleen waarom deze vraag beter past bij integrale obesitaspreventie, maar ook dat voor het beantwoorden ervan niet zozeer naar de interventie-elementen moet worden gekeken, als wel vooral naar de aard van de context waarin de interventie moet worden ingepast.

Literatuurverwijzing: Kremers, S.P.J., Visscher, T.L.S., & Schuit, A.J. (2018). Effect in zijn context: evaluatie van Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 2018 (pp. 128-131)

Omschrijving