Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Effecten van fysieke activiteit op cognitie en de hersenen van kinderen in het primair onderwijs (2015)

Dagelijkse fysieke activiteit is essentieel voor de gezondheid van kinderen en het aanleren van een fysiek actieve levensstijl. Een fysiek actieve leefstijl waarin matig tot intensief wordt bewogen (bijvoorbeeld joggen, stevig fietsen, sporten), draagt bij aan een kleiner risico op overgewicht en gezonde bloedwaarden van cholesterol en glucose ter voorkoming van hart- en vaatziekten en diabetes op de langere termijn. Er is steeds meer wetenschappelijk bewijs dat matig tot intensief bewegen ook het cognitief functioneren van kinderen positief kan beïnvloeden. Dit rapport beschrijft de voorlopige resultaten van onderzoek naar relaties tussen fysieke activiteit, schoolprestaties en andere cruciale cognitieve functies bij kinderen in het primair basisonderwijs. Het rapport laat op basis van uitgebreid literatuuronderzoek zien wat het effect is van bewegen in de school-setting, en welke vragen nog beantwoord moeten worden in vervolgonderzoek. Het rapport beschrijft tevens de effecten van Fit en Vaardig op School, een onderzoek naar effect van fysiek actieve reken- en taallessen op cognitie en fitheid van kinderen.

Literatuurverwijzing: Hartman, E., Greeff, J.W. de, Verburgh, L., Meijer, A., Fels, I.M.J. van der, Smith, J., ... Visscher, C. (2015). Effecten van fysieke activiteit op cognitie en de hersenen van kinderen in het primair onderwijs. Groningen: Universitair Medisch Centrum Groningen.

Omschrijving