Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Effectief samenwerken sport en jeugd (2007)

handreiking met stappenplan, tips en voorbeelden

Samenwerking op het gebied van sport en bewegen neemt een centrale plaats in binnen ontwikkelingen als de brede school, naschoolse opvang, gezonde school, ketenaanpak, dagarrangementen, combinatiefuncties en buurt-onderwijs-sport (BOS). Hoe geef je vorm en inhoud aan de samenwerking? Hoe zorg je er samen voor dat een optimaal effect wordt bereikt? En hoe houd je er de spirit erin? Deze handreiking wordt ingezet bij de NISB-training ‘effectief samenwerken, sport en bewegen’. Zowel deze handreiking als de training zijn van nut voor professionals die betrokken zijn bij de sport- en bewegingsstimulering. Denk aan sportconsulenten, beleidsmedewerkers, GGD-medewerkers en vak- en/of groepsleerkrachten of teams. De handreiking is te gebruiken op zowel bestuurs,- beleids- als uitvoerend niveau.

Literatuurverwijzing: Duijvestijn, P., Lagendijk, E., DSP-Groep, & Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) (2007). Effectief samenwerken sport en jeugd: handreiking met stappenplan, tips en voorbeelden. Bennekom: Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB).

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen NISB-TB-0007 Beschikbaar
Mulier instituut JEUG-TB-0008 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 0318-490900
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving