Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Embedding health promotion in support settings for people with intellectual disabilities (2021)

an innovative adoption of the settings approach

Dit proefschrift richt zich op fysieke activiteit en gezonde voeding binnen Nederlandse zorgorganisaties voor mensen met een matig tot zeer ernstige Verstandelijke beperking (VB). Het doel van dit proefschrift is om:1) inzicht te krijgen in contextuele factoren die gezond leven van mensen met een VB stimuleren, en 2) een omgevingsscan voor de praktijk te ontwikkelen waarmee locaties van zorgorganisaties voor mensen met een VB verbeteringen kunnen doorvoeren op het gebied van gezondheidsbevordering.

Literatuurverwijzing: Vlot-van Anrooij, K. (2021). Embedding health promotion in support settings for people with intellectual disabilities: an innovative adoption of the settings approach. 2021: Radboud University.

Omschrijving