Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Energie in het sociale domein, de samenwerking met sport zorgt voor beweging! (2014)

Auteur(s): Marian ter Haar

In deze column wil Marian ter Haar na enkele observaties over samenwerking tussen sport en sociaal domein de volgende aanbevelingen uitwerken:

  1. Deel de dromen;
  2. Leer van elkaars werkwijze;
  3. Verbind de beleidsdomeinen sport en zorg;
  4. Laat je inspireren door informele netwerken;
  5. Versterk de lokale samenwerking.

Dit zijn aanbevelingen voor iedereen die serieus werk wil maken van de inzet van sport en bewegen in het sociale domein: gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en sportaanbieders.

Literatuurverwijzing: Haar, M. ter (2014). Energie in het sociale domein, de samenwerking met sport zorgt voor beweging!.

Omschrijving