Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Erkende opleiding voor klimmen in het onderwijs (2011)

en de bevoegdheid/bekwaamheid tot het verzorgen van klimlessen

Auteur(s): Frans Melskens

In 2004 is onder regie van de KVLO een werkgroep gestart met het verkennen van de mogelijkheden en randvoorwaarden om klimmen veilig en attractief te kunnen aanbieden binnen het vak LO. Dit heeft erin geresulteerd dat de ALO’s er naar streven om zoveel mogelijk studenten een basis mee te geven om deze uitdagende bewegingsactiviteit op een verantwoorde manier aan te kunnen bieden. En ook diegenen die al actief zijn in het werkveld kunnen hun bekwaamheid op een verantwoorde manier verwerven en onderhouden. Dit artikel beschrijft de stand van zaken. 

Literatuurverwijzing: Melskens, F (2011, 26 augustus). Erkende opleiding voor klimmen in het onderwijs: en de bevoegdheid/bekwaamheid tot het verzorgen van klimlessen. Lichamelijke opvoeding 99 (pp. 46-48)