Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Europees onderzoek inspiratiebron voor professionalisering rol sport bij arbeidsparticipatie (2018)

Auteur(s): Marian ter Haar

De kloof tussen lager en hoger opgeleiden, tussen gevestigden en nieuwkomers, tussen seculiere en religieus georiënteerde jongeren en tussen jong en oud is zorgelijk. Dat is niet alleen in Nederland zo. Daarom heeft de Europese commissie, in het kader van het strategische plan 2020, (EU 2020-strategie) het agentschap ‘Education, Audiovisual and Culture Executive Agency’ (EACEA) onderzoek laten doen naar de bijdrage van sport aan de arbeidsparticipatie van kansarme jongeren in Europa. Deze studie is bedoeld te achterhalen welke sleutelcomponenten zorgen dat sport de effectiviteit van re-integratieprogramma’s verhoogt (voor het volledige onderzoek: Study on the contribution of sport to the employability of young people in the context of the Europe 2020 strategy ). Inhoud Dit artikel beschrijft de bevindingen en aanbevelingen uit de “Study on the contribution of sport to the employability of young people in the context of the Europe 2020 Strategy” van de Vrije Universiteit Brussel, Streetfootballworld, European Non-Governmental Sports Organisation (ENGSO) en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB).

Literatuurverwijzing: Haar, M. ter (2018). Europees onderzoek inspiratiebron voor professionalisering rol sport bij arbeidsparticipatie. Ede: Kenniscentrum Sport.

Omschrijving