Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Evaluatie ‘Fresh in de les’ gemeente Amsterdam (2016)

inzicht in de impact van de wijkinterventie 'Fresh in de les'

‘Fresh in de les’ is een preventieve wijkgerichte interventie om bewustwording te creëren, gezond gedrag te bevorderen en gezond gewicht bij kinderen en jongeren te verbeteren. De thema’s die aandacht krijgen zijn gezonde voeding, voldoende beweging en voldoende nachtrust. Bij de interventie zijn professionals, bewoners, ondernemers, ouders en ouder- en kindteams betrokken. ‘Fresh in de les’ wordt in stadsdeel Amsterdam-West sinds 2012 uitgevoerd en in stadsdeel Amsterdam-Noord sinds 2014. Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de impact van de interventie met behulp van het RE-AIM model, waarbij het bereik, de adoptie, implementatie, borging en effectiviteit van ‘Fresh in de les’ zijn bepaald. De aspecten van het RE-AIM zijn onderzocht door middel van deskresearch, interviews met professionals, vragenlijsten voor professionals en participerende observaties. In dit onderzoek wordt geconcludeerd dat professionals bereid zijn de interventie ‘Fresh in de les’ op zich te nemen en uit te voeren. Daarnaast blijkt dat de implementatie van de activiteiten ook goed loopt. De resultaten laten zien dat het borgen van de interventie nog niet succesvol is. De activiteiten worden na ‘Fresh in de les’ niet behouden. Ook het bereik van de doelgroep kan worden verbeterd. De doelgroep, vooral de ouders, worden nog maar moeilijk bereikt. Tot slot geeft minder dan de helft van de professionals aan dat zij redelijk tot behoorlijk zeker zijn dat de interventie tot bewustwording leidt. De verwachte impact van ‘Fresh in de les’ is dus redelijk, maar kan worden verbeterd.  

Literatuurverwijzing: Collard, D.C.M., & Scholten, V. (2016). Evaluatie ‘Fresh in de les’ gemeente Amsterdam: inzicht in de impact van de wijkinterventie 'Fresh in de les'. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut GEZO-TB-0013 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-445 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving