Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Evaluatie JOGG Noord-Veluwe (2016)

Vanaf 2014 werken de gemeenten Harderwijk, Elburg, Putten, Nunspeet, Oldebroek en Ermelo in regionaal verband samen aan JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht). Het hoofddoel van dit programma is de stijgende lijn van (ernstig) overgewicht om te zetten in een dalende lijn. Om dit doel te bereiken wordt een mix van verschillende interventiemaatregelen ingezet, onder andere gericht op stimuleren van gezond eten en voldoende bewegen. De gemeenten hebben het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid opdracht gegeven over de periode 2014-2016 een effectevaluatie uit te voeren. Een aantal JOGG-doelstellingen is behaald of de gemeenten lijken daarmee op de goede weg te zijn. Het verbeteren en behouden van de (gezonde) leefstijl is een zaak van lange adem. 

Literatuurverwijzing: Lange-Barsukoff, A. de, & Heinrich, J. (2016). Evaluatie JOGG Noord-Veluwe. Zutphen: Evaluatiebureau Publieke Gezondheid.

Omschrijving