Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Evaluatie netwerkfase Living Labs Sport en Bewegen 2020 (2021)

In 2020 werkten 15 gemeenten samen met hogescholen aan de oprichting van living labs sport en bewegen. De living labs hebben met behulp van een netwerksubsidie samen met netwerkpartners en burgers de gezamenlijke ambitie in kaart gebracht. Zo ontstond er voor de labs een krachtig netwerk rondom de lokale maatschappelijke uitdagingen op het gebied van sport en bewegen.

Literatuurverwijzing: Stammen, M., Schaaf, M. van der, & Nijland, I. (2021). Evaluatie netwerkfase Living Labs Sport en Bewegen 2020. Den Haag: ZonMw.

Omschrijving