Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Evaluatie rapport (twee meting) (2012)

whoZnext-junior, september 2011-januari 2012

In 2009 heeft er een evaluatie plaatsgevonden onder de kinderen en coaches die als pilot hebben meegedaan aan whoZnext-junior. Als vervolg op de evaluatie gedaan in 2009, is deze evaluatie uitgevoerd. Het doel van deze evaluatie is om in beeld te brengen wat whoZnext-junior oplevert voor coaches, kinderen en de setting wanneer whoZnext-junior wordt ingezet binnen een BSO, school, sportvereniging of een wijk.

Literatuurverwijzing: Koning, C., & Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) (2012). Evaluatie rapport (twee meting): whoZnext-junior, september 2011-januari 2012 . Ede: Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB).

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen NISB-TB-0016 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 0318-490900
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving