Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Evaluatie sportinnovatie in Nederland (2013)

evaluatie periode 2006-2013

De stichting InnoSportNL werd in 2006 opgericht door NOC*NSF en TNO met als doel om sportinnovatie vanuit een centraal punt in Nederland te stimuleren en wetenschappelijke kennis samen te brengen met de praktijk. De achterliggende visie is dat (meer) samenwerking tussen vertegenwoordigers uit de sport, het bedrijfsleven en de wetenschap leidt tot nieuwe innovatieve methoden, producten en diensten die waarde creëren voor alle drie de partijen.

In december 2006 heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een FES-subsidie van 15 miljoen euro toegekend aan InnoSportNL. Met deze middelen heeft InnoSportNL in de periode 2006-2013 diverse activiteiten ontplooid. Met het oog op het aflopen van de subsidietermijn hebben de Ministeries van VWS en Economische Zaken (EZ) de opdracht gegeven tot een evaluatie van sportinnovatie in de periode van InnoSportNL.

De betrokken ministeries hebben voor de evaluatie de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:

  1. Beschrijf/analyseer het behaalde rendement van InnoSportNL, in relatie tot haar doelstelling, voor de gebieden sport, economie en wetenschap (terugblik); 
  2. Benoem en beschrijf op basis van de rendementsanalyse aanbevelingen die bijdragen aan een optimale rolvervulling voor NISSI en sportinnovatie in de toekomst (vooruitblik).
  3. Beschrijf de generieke stimuleringsmogelijkheden die er zijn voor (sport)innovatie en in welke mate hier door de sport gebruik van wordt gemaakt;
  4. Vorm een advies over de noodzaak en haalbaarheid van nieuwe generieke stimuleringsmogelijkheden voor sportinnovatie.

De resultaten van de evaluatie worden in deze rapportage gepresenteerd.

Literatuurverwijzing: Zuijdam, F., Barneveld, J. van, Boekholt, P., & Tuytens, P. (2013). Evaluatie sportinnovatie in Nederland: evaluatie periode 2006-2013. Amsterdam: technopolis (group).

Omschrijving