Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Evaluatie subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS-regeling) (2019)

Met de subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDSregeling) stimuleerde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 2016 t/m 2018 sportverenigingen en -stichtingen te investeren in energiebesparende maatregelen en duurzame energieopwekking. Alleen investeringen in maatregelen die voldeden aan de criteria van de EDS-maatregelenlijst kwamen in aanmerking voor subsidie. De EDS-evaluatie kent twee doelen. Het eerste doel van de evaluatie is om inzicht te krijgen in de doeltreffendheid en doelmatigheid van de EDS-regeling. Om dit inzicht te krijgen is ook gekeken naar de relevantie, bereik en doelbereiking. Deze vijf begrippen staan centraal in deze evaluatie.

Literatuurverwijzing: Vane, V., & Thijssen, G. (2019). Evaluatie subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS-regeling). Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Omschrijving