Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Evaluatierapport Buurtgym (2019)

Auteur(s): Leanne Reijnen

De Buurtgym is een kleinschalig sportlokaal in Huis van de Buurt ‘Op Eigen Wieken’ in Leiden. De Buurtgym is in december 2018 opgestart met behulp van een bijdrage van het Sportstimuleringsfonds Leiden. Inmiddels komen 60 wijkbewoners, voor wie de stap naar een commerciële fitness of vereniging te groot is, wekelijks bewegen en kennis opdoen over gezond leven. De inrichting van de Buurtgym bestaat uit laagdrempelige fitnessapparatuur en materialen, zoals balansballen, gewichtjes en zitfietsen. Daarnaast worden fitnessvrijwilligers door een trainer van NOC*NSF opgeleid om zelfstandig of als assistent groepen en individuen in de Buurtgym te gaan begeleiden.

De GGD Hollands Midden voerde evaluatieonderzoek uit naar dit initiatief. Voor dit onderzoek werden vragenlijsten en interviews afgenomen. Uit de resultaten blijkt onder andere dat 6 op de 10 deelnemers door hun deelname vaker vrolijk en ontspannen zijn. Daarnaast geeft 70% van de deelnemers aan meer sociale contacten te hebben.

Literatuurverwijzing: Reijnen, L. (2019). Evaluatierapport Buurtgym. Leiden: GGD Hollands Midden.

Omschrijving