Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Evenementenlopers in beeld (2009)

onderzoek naar de succesfactoren van loopevenementen op grond van de motivatie, beleving en waardering van de deelnemers

De populariteit van het beoefenen van de hardloopsport in Nederland is de afgelopen vier decennia spectaculair gestegen. Dat is niet gelijkmatig gebeurd: er kan een tweetal loopgolven onderscheiden worden. Met de term loopgolf wordt gerefereerd aan een periode van deelnamegroei na een tijdvak van krimp of stabilisatie. De eerste loopgolf zette eind jaren zeventig van het vorige millennium in en stagneerde begin jaren negentig. De tweede loopgolf ontstond eind jaren negentig en signalen wijzen erop dat die vandaag de dag nog steeds voortzet. In 2007 deed 18 procent van de Nederlandse bevolking van zes jaar en ouder aan hardlopen, trimmen of joggen. De loopevenementen dragen bij aan de tweede loopgolf. Zij voorzien in een behoefte van geroutineerde hardlopers. Maar met laagdrempelige subevenementen en desgewenst een door geroutineerde trainers begeleide voorbereiding bieden evenementen eveneens een passend aanbod voor de beginneling. Evenementen dragen derhalve bij aan de continuïteit en nieuwe aanwas binnen de hardloopsport. Doordat evenementen voorzien in een vraag van honderdduizenden hardlopers en daarmee een fundament onder de tweede loopgolf vormen, is de Atletiekunie geïnteresseerd in de deelnemers van deze loophappenings. Ook het gegeven dat een zeer beperkt deel van de hardlopers hun sport beoefent in club- of bondsverband ligt aan deze interesse ten grondslag. Naast de Atletiekunie zijn de evenementenorganisatoren uiteraard ook geboeid door de afnemers van hun product. De Atletiekunie en de organisatoren van tien grote evenementen zijn verenigd in het Platform Loopsportevenementen. Dit platform heeft opdracht voor deze studie gegeven.

Literatuurverwijzing: Bottenburg, M. van, & Hover, P. (2009). Evenementenlopers in beeld: onderzoek naar de succesfactoren van loopevenementen op grond van de motivatie, beleving en waardering van de deelnemers. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut PART-TB-0003 Wordt niet uitgeleend
Mulier instituut BIEB-202 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving