Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Excessief geweld op en om de voetbalvelden (2013)

praktijkonderzoek naar omvang, ernst en aanpak van 'voetbalgeweld'

In december 2012 overleed grensrechter Richard Nieuwenhuizen, nadat hij geschopt was tijdens een voetbalwedstrijd van zijn 16-jarige zoon. Voor even was voetbalgeweld groot nieuws in Nederland en ook daarbuiten. Maar ook voor en na dit tragische incident doken en duiken er met enige regelmaat nieuwsberichten op over buitensporig geweld op en om het voetbalveld. Het roept de vraag op hoe groot het probleem is, wat er al tegen wordt gedaan en wat nog meer nodig is. In het kader van het onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap zocht DSP-groep naar antwoorden, met als doel: het verkrijgen van inzicht in de werkelijke omvang en ernst van geweldsincidenten op en om de voetbalvelden (het officieel geregistreerde en het ‘onzichtbare’ deel), in de factoren en actoren die hier een rol in spelen en in mogelijke oplossingsrichtingen. DSP vroeg betrokkenen van 25 uiteenlopende clubs en organisaties in hun omgeving, zoals politie en gemeente, naar hun ervaringen met voetbalgeweld. Ook werden tal van wedstrijden geobserveerd. Dit levert geen representatief beeld op, maar geeft wel een goede indruk van het probleem. Zeker ook omdat de resultaten konden worden afgezet tegen de resultaten van een verkennend vooronderzoek, bestaande uit een analyse van beschikbare registratiecijfers, relevante literatuur en expertinterviews met sleutelpersonen uit sport, politie, justitie en lokaal beleid.

Literatuurverwijzing: Duijvestijn, P., Dijk, B. van, Egmond, P. van, Groot, M. de, Sommeren, D. van, & Verwest, A. (2013). Excessief geweld op en om de voetbalvelden: praktijkonderzoek naar omvang, ernst en aanpak van 'voetbalgeweld'. Apeldoorn: Politie & Wetenschap.

Omschrijving

 • Jaar:
  2013
 • Plaats:
  Apeldoorn, Amsterdam
 • Uitgever(s):
  Politie & Wetenschap, DSP-groep
 • Collatie:
  106 p. bijl. fig. Met lit. opg. ISBN: 9789035247239
 • Mediumsoort:
  Rapport
 • Trefwoord(en):