Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Factsheet ouderbetrokkenheid (2015)

Als je ouders wilt betrekken bij sport- en beweegaanbod, dan moet je eerst bepalen wat je wilt bereiken. Wil je de ouders informeren, wil je ze ondersteunen bij de opvoeding, of wil je ze betrekken bij de uitvoering van het aanbod? In alle gevallen moet je vervolgens zorgvuldig drie stappen doorlopen: contact leggen, bewust maken en ondersteunen.

De vier pagina’s tellende factsheet ‘Ouderbetrokkenheid’ neemt je op praktische wijze mee in deze theorie, maar biedt daarnaast ook een handig overzicht van goede voorbeelden, handreikingen, instrumenten en extra tips. Kortom, alles wat je nodig hebt om samen met ouders constructief aan de slag te gaan. De factsheet is samengesteld door Rebecca Beck van NISB namens alle partners van het programma Sport en Bewegen in de Buurt.

Download de factsheet.

Literatuurverwijzing: Beck, R., Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Samen naar een veiliger sportklimaat, Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG), & Het PON (2015). Factsheet ouderbetrokkenheid. Sport en Bewegen in de Buurt.

Omschrijving